આપણા સમાજના જે ભાઈઓ તથા બહેનો રોજગાર (નોકરી) ની તલાશમાં હોય, તેમને આપણા સમાજના લોકોના સહયોગથી નોકરી મળી શકે તે હેતુથી આ પેજ ચાલુ કરેલ છે.

આપ પણ રોજગાર (નોકરી) ની તલાશમાં હો, તો આજે જ આપની માહીતી જેવીકે નામ, સરનામુ, અભ્યાસ, અનુભવ તેમજ આપનો બાયોડેટા (Resume) MS Word Format માં અમને ઈ-મેઈલ કરી આપો, તો અમે લોકો આપણા સમાજની વેબસાઈટ ના આ પેજ પર તેને મૂકી આપીશું.

અમારૂ ઈ-મેઈલ છે. job@satvarasamaj.in

 

Job Seeker – નોકરી શોધનાર

Listing Added Date: 01/10/2012 ↓

CHOPDA LAKHAMAN N.

Education: SSC – 52.77% – March-2007
ITI Rajkot – 70.85% – July 2009
Experience Knowledge: I have working with M/s. Ankur Construction under Essar Power Plant, Jamnagar as an Instrument Technician.
Contact No: 96011 80940

For more information: Click Here


Parmar Praful Hareshbhai

Education: B.E.8th sem – I.T – Bhavnagar University – 67.00% – 2011
Experience Knowledge: C,C++,PL/SQL., Html, ASP.NET, Java Script.
Contact No: 96246 70578

For more information: Click Here


Dhirajlal Nakum

Education: Métier HR Services, HR Generalist, HRM, 2011-12
Experience Knowledge: Manpower planning- fully knowledge of manpower planning
Contact No: 9998530140

For more information: Click Here


Sonagara Ashish Rudabhai

Education: H.S.C. – Shree v. m. Ghelaini High School Bhanvad – March -2012
Experience Knowledge: Wireman’s certificate & government of gujrat permit for wireman Date of Issue 28 05 2008.
Contact No: 9998890838

For more information: Click Here


DIPAKBHAI TALSHIBHAI DABHI

Education: B.Sc.IT – SAURASTRA UNI.- 53.90%- APRIL-2010
Experience Knowledge: WEBSITE ON GGRC – K.B.SHAH SCIENCE COLLAGE,WADHWANCITY – 17-OCTOBER-2009
Contact No: +91 9898982668, +91 9601293223

For more information: Click Here


CHOPADA MAHESH M.

Education: B.E.-Mechanical Engineering, L.E. College, Morbi under Gujarat Technological University – 6.64 (C.G.P.A) – 2008-2012
Experience Knowledge: AutoCAD-2011 Course
Contact No: +91-9904133094, +91-8866556588

For more information: Click Here


Listing Added Date: 03/05/2012 ↓

Sathvara Brijeshkumar G.

Education: Diploma in Mechanical Engineer G.T.U. Ahmedabad – June-2011
Experience Knowledge: I have 6 Month Experience Of Proudction & maintenance At GOKUL REFOIL & SOLVENT LTD.,GANDHIDHAM
Contact No: 96623 91690

For more information: Click Here


Listing Added Date: 23/04/2012 ↓

Sonagara Satish T.

Education: Diploma In Electronics & Communications Engineering in 2009 From Christ Polytechnic Institute, Rajkot.
Computer Skill: Computer Concepts (CCC) during the period from AUG 2011 to Sep 2011
Contact No: 98247 35219

For more information: Click Here


Listing Added Date: 18/04/2012 ↓

Vijay P. Nakum

Education: DIPLOMA – INSTRUMENTATION & CONTROL ENGINEERING, DEC/JAN-2011/2012
Computer Skill: MS Office(MS Word, Excel), C language
Contact No: 9924930018, 9924000306

For more information: Click Here


Listing Added Date: 15/04/2012 ↓

ARVIND ZAMAKIA

Education: (M.C.A) Gujarat Technological University. Ahmedabad. Running…
(B.Sc-IT) Saurashtra University Rajkot. March-2009
Computer Skill: Web Development, ASP.NET, C, C++, Java, J2EE and Android, HTML, CSS, and JavaScript.
Contact No: 9574662240

For more information: Click Here


CHAVDA SANJAY G

Education: (BE 8th Sem) Shantilal Shah Engineering College, Bhavnagar.
Gujarat Technological University, Ahmedabad. Nov-2011
Computer Knowledge: Auto-Cad 2D & 3D, MS-Office, ‘C’ Programming Language
Contact No: 9998419485

For more information: Click Here


Jaydip Kanjariya

Education: (B.C.A) Saurashtra University JUNE-2008
Contact No: 97141 73807

For more information: Click Here


Ashok Parmar

Education: I.T.I. Instrumentation – July 2007
Experience: Hofincons infotech pvt.ltd. at Reliance ind.Ltd., Jamnagar as instrument maintenance form 11/11/2011 to till date.
Contact No: 97122 14236

For more information: Click Here


Rajesh M Dabhi

Education: M.COM Passed With Second Class In Guj. University
Experience: VAIBHAV PARIWARS INDIA PROJECTS LTD. As a ACCOUNTANT Period Time 1 (One) Years 6 (Six) Month TO still date,
Contact No: 99981 24714

For more information: Click Here


Manish Makwana

Education: 3 Years’ Diploma in Electrical engineering from the Board of Technical Examinations, Gandhinagar, Gujarat in OCT 1997.
Experience: Wipro India pvt. Ltd, (Have us Solutions Pvt. Ltd.) For Aircel Ltd, Team Lead. December 2012 to till today
Contact No: 99040 78726

For more information: Click Here


SANJAY A. PARMAR

Education: (B.A) Saurashtra Uni. Rajkot, March-2009
Experience: Anchor Daewoo Industries LTD. Bhuj. Designation: IT Officer, November To Till Date
Contact No: 9275199118

For more information: Click Here


LAKUM VIMAL M.

Education: MASTER OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATON TECHANOLOGY (MSC.IT)
Knowledge & Skills: C, Visual Basic 6.0, C#.Net, HTML, PHP, JavaScript,ASP.Net, Oracle 8, MS SQL Server 2000, MY SQL, MS Access
Contact No: 9601458821

For more information: Click Here


Hiren B. Rathod

Education: Bachelor of Computer Applications (B. C. A.)
Experience: Mantra Softech India Pvt. Ltd. Operator in Project of Govt. of India. (UIDAI/ Aadhar Project)
Contact No: 8866235552

For more information: Click Here


VIKAS M. HADIYAL

Education: Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering
Contact No: 9723616124

For more information: Click Here


Khandla Jayesh G

Education: B.E(Electronics & Communication)
Training: BHARAT SANCHAR NIGAM LTD.
Duration – 1-6-11 TO 1-7-11, Project Title – WIRELESS STEPPER MOTOR CONTROLLER
Contact No: 9016750225

For more information: Click Here


BHARAT N. PARMAR

Education: Diploma (Computer) 6th sem 2010
Experience: ESSAR OIL LTD. At Vadinar refinery. (Jamnagar-Gujarat) under Essar Information Technology Ltd. Department. (04th Jan’10 – 28th Apr ’10 )
Contact No: 99241 99009

For more information: Click Here


KHUSHALKUMAR V. PARMAR

Education: Diploma Electronics & communication engineer
Experience: electronics ( bharat electric corporation) (1 year 4 month).
Wal-Tak electronics Feb2012 to continue…
Contact No: 9016860772, 9824468883

For more information: Click Here