મણકો ૫૦૫

post.jpg

છે કાંટાથી ભરેલી આ દુનિયા માનવ,
પ્રયત્નો નથી કરવા પડતા શોધવા તેને…..

આમતો ઉગે છે મેળે કાંટા ઉગાડવા નથી પડતા,
પડે છે મહેનત માનવ ફૂલોને ઉગાડતા…..

રચનાત્મક અભિગમ જીવન પ્રત્યે નો છે પુષ્પ,
અનિવાર્ય છે મહેનત તેને પ્રગટાવવા માટે…..

નકારાત્મકતા ના કાંટા આપો આપ પાંગરી જાશે,
આયોજનો એના અગાવ નથી કરવાં પડતાં…..

ભૌતિક ઉન્નતિ ધના કાંટા આત્મા ઉન્નતિ ફૂલ જાણ,
પુરૂષાર્થથી એ પાંગરે મહેક સદા તું માણ…..

Share this post

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top