મણકો ૫૦૭

Dhanani Mala Na Manka

આશાવાદીને સુખનો સાગર માણવી ગમે સહેલ,
નિરાશાવાદીને દુઃખનો દરિયો દેખાયે મોટી વ્હેલ…..

આશાવાદી ભાળે બીજમાં પૂનમનો પ્રેમ,
નિરાશાવાદી જીવ બાળે પૂનમે અમાસે થાસે કેમ…..

પાનખરે પ્રગટાવે દીવા મળશે હવે વસંત જોવા,
બેઠો વસંતે ગ્રહ જોવા પાનખરના વિચારે બેઠો રોવા…..

આળસ ન આવે આશાવાદી ને કરતો લીલા લહેર,
નિરાશાવાદી આળસુને એદી થતો કાળો કહેર…..

આશાવાદી ધના અતિ સારો પણ અતિ આશા મેલ,
આશા ફળે નિરાશા મળે માન હરિનો ખેલ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *